Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka hřbitova

Dobové fotografie jsou ze sbírek Státního okresního archivu Prostějov. Mapa rozmístění hrobů byla sestavena z mapových záznamů prostějovského pohřebního bratrstva, které jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze.

Vzhledem k velikosti obrázků prosíme o trpělivost při prvním načtení vložené prezentace.