Nálezy náhrobků

Doposud byly evidovány informace o náhrobcích v Prostějově, Kostelci na Hané, Seloutkách, Sněhoticích, Určicích a Žešově. Nálezy, které byly pro projekt rehabilitace starého židovského hřbitova věnovány, představují prozatím jen několik procent z původního počtu náhrobních kamenů.

OBRACÍME SE PROTO NA ŠIROKOU VEŘEJNOST S PROSBOU O DALŠÍ PÁTRÁNÍ!

Informace můžete předat PhDr. Marii Dokoupilové z Muzea a galerie v Prostějově nebo nám je zaslat tímto elektronickým formulářem.