Prostějovští radní se schovávají za obrubník

Praha/Prostějov 3. srpna 2016 – Zástupce americké dobročinné nadace WMSBG Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek se ohradil proti tvrzením vedení Statutárního města Prostějova, kterým reagují na kritiku necitlivého av protiprávního zásahu na pozemku starého židovského hřbitova. Vv minulém týdnu totiž došlo ke zbourání zídky, která byla v prohlášení Ministerstva kultury ČR (MK ČR) popsána av zakreslena jako fragment ohradní zdi, který spadá pod ochranu památkářů. Ti ov záměru města zídku odstranit nebyli předem informováni.

„Ten, kdo zbourání nařídil, dozoroval či provedl, by se zv nerespektování rozhodnutí MK ČR měl zodpovídat, ov nehumánním přístupu kv pietnímu místu av kulturní památce ani nemluvě,“ uvedl rozhořčený Jelínek. Vedení města bylo ov povinnosti chránit součásti areálu starého židovského hřbitova vyrozuměno dopisem MK ČR z 2.v června, kdy bylo zahájeno řízení ov kulturní památce. Vlastní práce na úpravě křižovatky byly zahájeny až 7. července. „Z mého pohledu se jedná o trapný naschvál, který nelze odůvodnit tvrzením ov jakémsi betonovém obrubníku.“ Ten svou podobu před zničením fragmentu získal v 70. letech při výstavbě školy, jak dokládá přiložená dobová fotografie.

Památkáři, kteří se zabývali prohlášením starého židovského hřbitova v Prostějově za kulturní památku, uvedli ve svém posudku, že „zv původních staveb areálu židovského hřbitova se do dnešní doby dochoval pouze fragment ohradní zdi, situovaný na západě“, který byl zakreslen iv vv dokumentaci ministerstva kultury ov prohlášení. Tento až příliš mohutný obrubník se původně táhl téměř podél celé historické části hřbitova vv Tylově ulici. Menší část byla odstraněna před pár měsíci při rozšiřování chodníku. Zbytek před pár dny při úpravě křižovatky, kdy již ale byla celá lokalita starého hřbitova prohlášena za kulturní památku. Iv když je doposud toto rozhodnutí kvůli odvolání Prostějova nepravomocné, mělo vedení města ze zákona přinejmenším povinnost informovat ov svém záměru odstranit fragment hřbitovní zdi památkáře, což nikdo neudělal.

„Zcela jistě toto není původní zídka. Dle naší dokumentace tato betonová zídka sloužila jako zvýšený obrubník kolem terénních úprav při budování chodníku,“ řekl sociálnědemokratický náměstek primátorky Zdeněk Fišer Českému rozhlasu. Protest proti jejímu odstranění považuje za nesmyslný. Fišer opakuje výhradu ov nepůvodnosti „betonové zídky“, které město uvedlo již při vyjádření k návrhu na kulturní památku. Vedení Prostějova si tedy bylo existence fragmentu hřbitovní zdi vědomo. Iv když na něj třeba mělo jiný názor než památkáři, mělo vyčkat konečného posouzení celé věci odvolací komisí MK ČR.

„Oceňuji však dobrou vůli vedení města se pochybením, ať již za ním stál kdokoliv, zabývat,“ uzavřel Jelínek.

Kontakt:
Donath Business & Media
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
E-mail: michal.donath@dbm.czVystavba školy

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.