Prostějovská radnice šlápla hodně vedle

Magistrát statutárního města Prostějova se v rámci svých negativních postojů vůči rehabilitaci starého židovského hřbitova v Prostějově dopustil dalšího závažného a zcela nepochopitelného přešlapu. V rámci stavebních prací, které provádí magistrát v bezprostředním sousedství hřbitova, byl totiž zbourán celý fragment původní historické zdi.  A to za situace, kdy ministerstvo kultury prohlásilo počátkem července areál hřbitova za kulturní památku.

Zničený fragment historické hřbitovní zdi, který měl být využit v rámci projektu rehabilitace hřbitova pro instalaci nalezených úlomků (archiv Matana)

Zničený fragment historické hřbitovní zdi, který měl být využit v rámci projektu rehabilitace hřbitova pro instalaci nalezených částí náhrobků (archiv Matana)

„Přestože dosud probíhá řízení o prohlášení hřbitova kulturní památkou, proti němuž město podalo v zákonné lhůtě rozklad, nechal Prostějov součást dotčeného hřbitova bezohledně srovnat se zemí,“ informoval Tomáš Jelínek, zástupce americké dobročinné nadace Kolel Damesek Eliezer, která o rehabilitaci hřbitova od roku 2013 usiluje. „Postup města nelze hodnotit jinak než jako přímý akt zvůle, kterým město torpeduje jakékoliv snahy o zmírnění historického bezpráví. V tomto ohledu žádné zástupné argumenty primátorky města prostě neobstojí. Město je majitelem a investorem, tak plně zodpovídá za vzniklý stav,“ uzavřel Jelínek, který je autorem návrhu na prohlášení hřbitova za kulturní památku.

Ministerstvo kultury ČR na základě zjištěných skutečností vydalo podnět k zahájení přestupkového řízení. „Dne 1. 8. 2016 obdrželo ministerstvo podnět k zamezení škodlivé činnosti, neboť na pozemku parcelní č. 3104/1 se starým židovským hřbitovem, k. ú. Prostějov, obec Prostějov, okres Prostějov, Olomoucký kraj, probíhají práce, které – dle zaslané videodokumentace – poškozují závažným způsobem výše uvedenou věc, především pak fragment ohradní zdi hřbitova. Dá se hovořit o jeho zničení. Tím porušují povinnost, o které byli informováni v dopise ze dne 2. 6. 2016, č. j. MK 38113/2016 OPP, a sice: „Až do ukončení řízení, o jehož výsledku Vás budeme informovat, má vlastník povinnost ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 citovaného zákona o státní památkové péči chránit věc před zničením, poškozením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání,“ uvádí se v přípisu adresovaném Statutárnímu městu Prostějov.

Starý židovský hřbitov byl zničen městskou správou Prostějova v roce 1943. Náhrobky byly rozprodány na stavební účely obyvatelům města a okolních obcí. V průběhu uplynulého roku se podařilo řadu náhrobků nalézt. O jeho rehabilitaci z vlastních zdrojů usiluje americká nadace Kolel Damesek Eliezer ve spolupráci s Federací židovských obcí v ČR.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.